top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

*เนื้อหาที่เผยแพร่ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ตามที่เขียนไว้ที่ https://d.i8.live/about/privacy-policy

ภาพรวม
ส่วนนี้จะเขียนและอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ i8 Live รวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม i8 Live i8 Live รับรองอย่างเคร่งครัดว่าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมและเผยแพร่จะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดของ i8 Live

ดังนั้น i8 Live ขอให้ผู้ใช้คัดกรองและทำความเข้าใจรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่างอย่างรอบคอบ เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีใหม่  บน i8 Live จะถือว่าผู้ใช้เข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ i8 Live หากผู้ใช้ไม่ยินยอมที่จะยอมรับและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการแก้ไขเพิ่มเติม โปรดหยุดใช้แพลตฟอร์มทันที

i8 Live ขอสงวนสิทธิ์และดุลยพินิจตามสมควรโดยสมบูรณ์ในการอัปเดตหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อัปเดตได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์มของ i8 Live

การรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ i8 Live สามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างถูกต้องและปกป้องเราจากความเสี่ยงของการจำลองข้อมูลประจำตัว i8 Live จะรวบรวม จัดเก็บ และจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยให้ i8 Live โต้ตอบได้อย่างมั่นใจกับลูกค้าที่ถูกต้องและเป็นของแท้เสมอโดยไม่ผิดพลาด 

ข้อมูลที่ i8 Live รวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

  1. ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นอื่นๆ ที่อาจจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนบัญชีใหม่

  2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารของผู้ใช้ที่อาจจำเป็นสำหรับการประมวลผลคำขอถอนเงินจากเครดิตเกมที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินของ i8 Live

  3. บันทึกและประวัติกิจกรรมการเล่นเกมของผู้ใช้บน i8 Live ตามที่จำเป็นสำหรับการกระทบยอดธุรกรรม

  4. บันทึกการติดต่อของคุณกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ i8 Live ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ที่เป็นไปได้ เช่น โทรศัพท์ อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย ฯลฯ บันทึกเหล่านี้อาจถูกใช้โดย i8 Live; ถูกรวบรวม วิเคราะห์ และศึกษาเป็นการวิเคราะห์และแนวโน้มต่างๆ ในภายหลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงสร้างสรรค์สำหรับความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ i8 Live

  5. ผู้ใช้ข้อมูลใด ๆ อาจให้ในขณะที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการตลาดหรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดและจัดการภายใต้ i8 Live;

  6. บันทึกและประวัติการตั้งค่าโปรไฟล์ผู้อ้างอิงของผู้ใช้และการมอบหมายดาวน์ไลน์บน i8 Live เนื่องจากอาจจำเป็นต้องประมวลผลการจ่ายเงินค่าคอมมิชชัน

  7. คำขอแบบเฉพาะกิจสำหรับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่เป็นไปได้และมีเหตุผล เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบของ i8 Live ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการริเริ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนด


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เมื่อลงทะเบียนกับ i8 Live จะถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบและให้ความยินยอมแก่ i8 Live โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจถือว่าละเอียดอ่อน การใช้งานดังกล่าวครอบคลุมการจัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี i8 Live ของผู้ใช้ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะการใช้งานภายในโดย i8 Live หรืออาจถูกส่งไปยังผู้จำหน่ายบุคคลที่สามที่ดูแลหรือประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในนามของ i8 Live.


ความปลอดภัยของข้อมูล & การรักษาความลับ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้ของ i8 Live คือความสำคัญสูงสุดของเรา เนื่องจาก i8 Live รับรองอย่างเคร่งครัดว่าข้อมูลของผู้ใช้ยังคงปลอดภัยตลอดเวลาด้วย i8 Live ระบบของ i8 Live สร้างและติดตั้งเทคโนโลยีไฟร์วอลล์ล่าสุด ซึ่งมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการปกป้องและรับประกันการส่งมอบความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัย i8 Live ใช้และดำเนินการเทคโนโลยีการเข้ารหัสขั้นสูงในเวิร์กโฟลว์การประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรบกวน ไม่มีการใช้ในทางที่ผิดหรือสูญหายในข้อมูลของผู้ใช้ที่ผ่านการประมวลผล 

ทุกวันนี้ อินเทอร์เน็ตไม่เคยปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจถูกแฮ็กได้ ดังนั้น i8 Live จึงไม่รับประกันหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ให้ไว้กับ i8 Live ขณะใช้แพลตฟอร์ม

ผู้ใช้จะถือว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและความหมายโดยนัยที่อาจเกิดขึ้นขณะเข้าถึงแพลตฟอร์มของ i8 Live ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า i8 Live ไม่มีส่วนรับผิดจากผู้ใช้ใด ๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในแพลตฟอร์มของ i8 Live เพื่อให้บัญชีของผู้ใช้ยังคงใช้งานต่อไปได้ หากบัญชีของผู้ใช้ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานกว่าสิบสอง (12) เดือน i8 Live ขอสงวนสิทธิ์และตามที่เห็นสมควรในการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวหรือถาวร ข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวสามารถลบออกได้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว


คุ้กกี้

คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลหรือข้อมูลที่บันทึกจากเว็บไซต์และถูกจัดเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ในภายหลัง เว็บเบราว์เซอร์สามารถจดจำได้ในอนาคตและเรียกคืนได้ในภายหลัง เพื่อติดตามรูปแบบการท่องเว็บของผู้ใช้ i8 Live นำสิ่งเดียวกันนี้ไปใช้บนแพลตฟอร์มเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการท่องเว็บและความชอบของผู้ใช้เพิ่มเติม i8 Live รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านคุกกี้ แปลเป็นการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์และมีค่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นในขณะที่ใช้แพลตฟอร์มของ i8 Live และนี่เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มและความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของ i8 Live

ดังนั้น จะถือว่าผู้ใช้เข้าใจคุณลักษณะคุกกี้ในขณะที่เข้าถึงแพลตฟอร์มของ i8 Live ฟีเจอร์คุกกี้ใน i8 Live ไม่บังคับ และผู้ใช้ไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องยอมรับ ผู้ใช้มีตัวเลือกในการปฏิเสธหรือปิดใช้งานคุณสมบัติคุกกี้ หากคุณสมบัติคุกกี้ถูกปฏิเสธ i8 Live อาจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บางคนได้ ส่งผลให้ i8 Live อาจไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ตามปกติใน i8 Live


การตลาด & amp; กิจกรรมส่งเสริม
ด้วยบัญชีที่ใช้งานอยู่ที่ i8 Live ผู้ใช้สามารถรับการอัปเดตแคมเปญการตลาดและโปรโมชั่นจาก i8 Live บางครั้ง i8 Live จะรับสมัครหรือทำสัญญาช่วงกับผู้ขายบุคคลที่สามเพื่อช่วยเหลือในโครงการด้านการตลาดและแคมเปญส่งเสริมการขาย i8 Live อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพวกเขา คู่ธุรกิจของเรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรับรองและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล i8 Live อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการแยกตัวออกจากกิจกรรมการตลาดและแคมเปญส่งเสริมการขายใดๆ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ i8 Live 


เงินรางวัล
i8 Live ขอสงวนสิทธิ์และใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผลในการเผยแพร่ข่าวสารและสื่อการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการชนะและ/หรือรางวัลของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของ i8 Live หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์ ข้อมูลที่เผยแพร่บ่อยครั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์และการรับรู้ทางการตลาดบน i8 Live มักจะเป็นเนื้อหาของผู้ใช้  ชื่อบัญชี จำนวนเงินที่ชนะและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแคมเปญส่งเสริมการขาย

i8 Live ยินดีต้อนรับคำติชมอันมีค่าของคุณ
สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ i8 Live โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ i8 Live ผ่านทางแชทสดของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

bottom of page